راهنمای ثبت تقاضای خدمت به شیوه "تمام وقت ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه تهران"

۲۵ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۴۴ کد : ۳۹۸۴ راهنماهای اساتید
تعداد بازدید:۱۳۳۳۱

‌‌‌‌‌‌‌

جهت ثبت تقاضای خدمت به شیوه "تمام وقت ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران" ابتدا باید در سامانه جامع آموزش و در پیشخوان خدمت اقدام نماید.
در ادامه درخواست، متناسب با دانشکده / پردیس استاد، به مراحل بعد جهت تأیید ارسال می‌گردد.

۱- درخواست توسط استاد
ابتدا استاد باید در سامانه جامع آموزش و در پیشخوان خدمت اقدام به ثبت درخواست نماید.

شکل ۱- ثبت درخواست

 

در پردازش "ارائه و بررسی درخواست استاد"، درخواست را ثبت کنید.

‌‌‌‌‌شکل ۲- تکمیل اطلاعات درخواست

 

در پیشخوان خدمت پس از مطالعه دستور العمل، فرم تکمیل شده را بارگذاری کنید.

شکل ۳- بارگذاری فرم تکمیل شده

 

پس از بارگذاری فرم تکمیل شده، درخواست را با کلیک بر روی دکمه " تأیید و ارسال " به مراحل بعدی ارسال نمائید.

در تمامی مراحل پس از ارسال درخواست در حالت "ارجاع شده " و پس از اتمام گردش کار در حالت " خاتمه یافته" می‌توانید از گردش کار مطلع شوید.

شکل ۴- مشاهده گردش کار

 

 


 


( ۳۲ )