راهنمای تایید الکترونیکی صورت جلسه دفاع - نماینده تحصیلات تکمیلی

۰۷ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۲:۱۸ کد : ۳۹۶۸ راهنماهای اساتید
تعداد بازدید:۵۱۷۸

مرحله نماینده تحصیلات تکمیلی

بعد از برگزاری جلسه دفاع مجازی نماینده محترم تحصیلات تکمیلی لازم است
۱- وارد سامانه ems.ut.ac.ir شود
۲- پیشخوان خدمت
۳- درخواست دفاع
۴- در دکمه ثبت توضیح، نمره / درجه پایان نامه / رساله دانشجو را ثبت نماید
۵- در صورت ثبت نتیجه، سایر اساتید هم می‌توانند درخواست دانشجو را مشاهده و نمره / درجه پایان نامه / رساله دانشجو را تأیید نمایند.

‌‌‌


( ۷ )