فلوچارت و راهنمای کارت دانش آموختگی

۱۸ بهمن ۱۳۹۹ | ۰۹:۲۴ کد : ۳۹۵۷ راهنماهای دانش آموختگان
تعداد بازدید:۱۶۱۳۲

جهت مشاهده فلوچارت کارت دانش آموختگی اینجا کلیک نمائید.

دانش آموختگان دانشگاه تهران می توانند از طریق پیشخوان خدمت، درخواست کارت دانش آموختگی نمایند.

شکل ۱- درخواست کارت دانش آموختگی / المثنی کارت دانش آموختگی

 

شکل ۲ -تکمیل درخواست

 

پس از ارسال به کارشناس، می توانید از طریق گردش کار از روند انجام کار خود مطلع شوید.پس از چاپ، کارت از طریق پست ارسال می گردد.

شکل ۳ - اطلاع از گردش کار

 

 


( ۷۳ )