تغییرات پذیرش نهایی و استعلام مکانیزه

۱۷ آبان ۱۳۹۹ | ۱۴:۲۱ کد : ۳۹۲۴ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۸۷۱۸

مراحل استعلام تاییدیه تحصیلی دانشجویان در مقاطع قبلی اطلاعات دانشجویان از ثبت احوال، نظام وظیفه
۱- دریافت کد پیگیری توسط دانشجو در پذیرش غیرحضوری

در پذیرش غیرحضوری، دانشجو باید با ثبت نام در سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی کد رهگیری تاییدیه مقطع قبلی خود را دریافت کند.
برای دانشجویان کارشناسی پیوسته در مرحله" اطلاعات دانشجو قسمت اول " و برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مرحله "استعلام سوابق تحصیلی دانشجو " این امکان فراهم است.

الف -نحوه اخذ کد رهگیری تاییدیه تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی برای دانشجویان کارشناسی پیوسته و دکتری عمومی دامپزشکی

شکل ۱- نحوه در دریافت کد رهگیری دیپلم / پیش دانشگاهی برای دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته

 

ب-نحوه اخذ کد رهگیری تاییدیه سوابق تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

شکل ۲- نحوه دریافت کد پیگیری تاییدیه سوابق تحصیلی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

۲- طریقه بررسی استعلام‌ها در پذیرش نهایی توسط کارشناس دانشکده / پردیس

شکل ۳- نحوه بررسی در پذیرش نهایی

از طریق پردازش ۲۰۶۴۰ - مشاهده اطلاعات استعلام شده دانشجو نیز می توانید نتیجه استعلام دانشجوی مورد نظر را مشاهده نمائید.

شکل ۴- نحوه مشاهده استعلام های دانشجو


۳- استعلام اطلاعات ثبت احوال، دریافت عکس ثبت احوال، استعلام نظام وظیفه و دریافت تصویر مدرک از آموزش پرورش
استعلام های گروهی از طریق پردازش ۲۰۶۷۰ - استعلام اطلاعات دانشجو قابل انجام است.

شکل ۵- استعلام گروهی


۴- گزارشات مورد استفاده:
گزارشات زیر جهت گزارش گیری استعلام ها قابل استفاده هستند.
۲۰۶۷ _ گزارش استعلام اطلاعات ثبتی و ۲۲۷۰ _ گزارش استعلام سوابق تحصیلی دانشجو از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بند ۱: برای استعلام ثبت احوال لازم است ابتدا پذیرش غیرحضوری دانشجویان ورودی جدید انجام و سپس استعلام کلی از ثبت احوال (پردازش ۲۰۶۷۰) صورت گیرد تا اطلاعات شناسنامه ای و عکس ثبت احوال نیز در سامانه قابل رؤیت گردد و در پردازش پذیرش نهایی، اطلاعات سنجش با نتیجه اطلاعات استعلامی ثبت احوال توسط کارشناسان محترم دانشکده / پردیس ها، تطبیق داده شود و نهایتاً پذیرش نهایی دانشجو صورت گیرد. (ترتیب مراحل مذکور مهم می باشد.) همچنین گزارش این استعلام گزارش شماره ۲۰۶۷ می‌باشد.
بند ۲: پاسخ استعلام آموزش و پرورش تا دو هفته زمان می برد و لذا کارشناس محترم باید تا قبل از انتخاب واحد ترم بعد، با استفاده از پردازش ۲۰۶۷۰ قسمت "استعلام تصویر مدارک از آموزش و پرورش" را اجرا نماید تا حاصل استعلام تصویر مدارک از آموزش و پرورش در دو مدرک "تاییدیه دیپلم-ارزش تحصیلی"و "تاییدیه پیش دانشگاهی-ارزش تحصیلی"، قابل مشاهده و در صورت صحت اطلاعات انرا تأیید تا به پرونده الکترونیکی دانشجو ارسال گردد. لازم بذکر است با توجه به اینکه استعلام‌های مکانیزه برای اولین بار در حال اجرایی شدن در دانشگاه می باشد، لذا مدارک تحصیلی که طبق روال سالهای گذشته توسط دانشجو بارگذاری می شد مانند مدارک الکترونیکی دیپلم، پیش دانشگاهی، گواهی موقت کارشناسی، گواهی موقت ارشد و… همچنان وجود دارد و اجباری می باشد.
بند ۳: پاسخ استعلام سوابق تحصیلات دانشگاهی آنی می باشد و حاصل این استعلام در گزارش شماره ۲۲۷۰ قابل مشاهده می باشد و کارشناس محترم دانشکده / پردیس می تواند در زمان پذیرش نهایی آن را ملاحظه نماید
. بند ۴: با توجه به اینکه استفاده از استعلام های مکانیزه (آموزش پرورش و سوابق تحصیلات دانشگاهی) برای اولین بار در کشور به بهره برداری رسیده است، در نتیجه ممکن است برای برخی دانشجویان در مراحل پذیرش غیرحضوری استعلام با مشکل مواجه گردد و از آنجایی که طبق روال معمول دانشگاه تا انتخاب واحد ترم آینده برای دریافت پاسخ استعلام تاییدیه تحصیلی به دانشجو مهلت داده می شد، لذا پیشنهاد می شود که گردش کار استعلام تحصیلی در پیشخوان خدمت سامانه آموزش برای تمامی مقاطع برای دانشجویانی که موفق به استعلام نشده اند ایجاد شود و دانشجو با ارسال درخواست خود جهت استعلام، درخواست کنترل پاسخ استعلام خود را به کارشناش دانشکده مستقل / کارشناس پردیس ارسال نماید و ایشان می تواند صحت آن را کنترل نماید.
بند ۵: تمامی استعلام های دانشجو از طریق پردازش ۲۰۶۴۰ قابل مشاهده می باشد.
 


 


( ۱۳ )