راهنمای دانشجو جهت ثبت درخواست دفاع از پایان نامه / رساله

۱۴ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ کد : ۳۷۱۵ راهنماهای دانشجویان
تعداد بازدید:۱۸۰۴۴

جهت مشاهده درخواست دفاع اینجا کلیک نمائید.

جهت ثبت " ثبت درخواست دفاع از پایان نامه / رساله "از طریق سامانه جامع آموزش (سیستم گلستان) و ازمنوی پیشخوان خدمت اقدام کنید.

 

 

 

شکل ۱- ثبت درخواست دفاع

 

شکل ۲- بارگذاری مدارک

 

 

پس از تاییدات کارشناس دانشکده، استاد راهنما، معاون پژوهشی ویا مدیرگروه، درخواست جهت هماهنگی برگزاری جلسه دفاع به شما ارجاع داده می‌شود.

*لازم بذکر است ارجاع درخواست به پیشخوان شماجهت هماهنگی جلسه دفاع، از طریق پیامک نیز به شما اطلاع رسانی خواهد شد.

در این مرحله پس از مراجعه به دانشکده و اخذ فرمهای هماهنگی جلسه دفاع و اخذ امضای فرمهای مذکور توسط اساتید، درخواست را ارسال کرده و فرمها را به کارشناس آموزش دانشکده تحویل دهید.

شکل ۳- هماهنگی جلسه دفاع

پس از ارسال درخواست امکان مشاهده گردش کار وجود دارد. در صورت اتمام گردش کار در قسمت خاتمه یافته می‌توانید گردش کار خود را مشاهده نمائید.

شکل ۴- مشاهده گردش کار

*لازم بذکر است نتیجه نهایی برگزاری جلسه دفاع (قبولی / رد / رد همراه با اصلاحات) و ثبت آن در سامانه جامع آموزش، علاوه بر گردش کار از طریق پیامک نیز به شما اطلاع رسانی خواهد شد.


( ۳۲ )