راهنمای بررسی درخواست دفاع دانشجو

۱۴ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۹:۰۰ کد : ۳۷۱۴ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۷۶۹۴

جهت مشاهده درخواست دفاع اینجا کلیک نمائید.

‌‌‌‌‌

 

پس از ارسال درخواست دفاع از طرف دانشجو مراحل زیر انجام می‌گیرد.

لازم به ذکر است موارد زیر در هنگام درخواست دانشجو توسط سیستم کنترل می‌شود.

شرایط مورد بررسی توسط سیستم:

۱- عدم بدهی

۲- داشتن تاییدیه مقطع قبلی برای همه دانشجویان و معاف تحصیلی برای دانشجویان با وضعیت معاف تحصیلی

مقطع ارشد:

۱- داشتنن حداقل معدل ۱۴

۲- کنترل ۱۸۰ روز فاصله بین تاریخ تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی تا درخواست دفاع

مقطع دکتری:

۱-و رود نمره آزمون جامع برای تمام ورودی‌ها و امتحان زبان برای ورودی‌های غیر از ۹۰ تا ۹۲

۲- داشتن حداقل معدل ۱۶

۳- کنترل قفل تمامی دروس به جز درس مرتبط با فعالیت

۴- حداقل ۷ ترم گذرانده

۵- کنترل ۳۶۵ روز فاصله بین تاریخ تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی تا درخواست دفاع

 

۱- کارشناس دانشکده / دانشکده پردیس

کارشناس دانشکده اقدام به بررسی شرایط دانشجو و استاد بخصوص در مواردی که توسط سیستم کنترل نمی‌شود (مانند موارد ظرفیت استاد، بورسه، مربیان و…) می‌کند و پس از تأیید درخواست را به استاد راهنما ارسال می‌کند.

 

شکل ۱- گردش کار درخواست دانشجو

۲- استادراهنمای اول

استاد راهنما می‌تواند فایل پایان نامه را مشاهده و در صورت تأیید درخواست را به معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های پردیس / مدیرگروه دانشکده‌های مستقل دانشکده ارجاع دهد

برای رساله دکتری در این مرحله امکان ثبت داوران پیشنهادی توسط استاد راهنما وجود دارد.

*همچنین استاد راهنما می‌تواند درخواست را به دانشجو و یا کارشناس تأیید کننده درخواست در مرحله قبل جهت اصلاح و یا مذاکره ارسال نماید.

 

 

شکل ۲- گردش کار بررسی کارشناس

۳- تأیید معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های پردیس / مدیرگروه دانشکده‌های مستقل

معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های پردیس / مدیرگروه دانشکده‌های مستقل می‌تواند درخواست را مشاهده و به کارشناس دانشکده جهت آماده سازی پرونده جلسه دفاع ارسال نماید.

شکل ۳- گردش کار بررسی کارشناس

۴- کارشناس دانشکده / دانشکده پردیس

در این مرحله کارشناس دانشکده اقدام به موارد زیر می‌کند.

۱- تشکیل پرونده مدارک دانشجو جهت تشکیل جلسه گروه / دانشکده / شورای تحصیلات تکمیلی

۲- ثبت تاریخ تصویب در گروه آموزشی / دانشکده / شورای تحصیلات تکمیلی

۳- ثبت اصلاحات وتکمیل اساتید بعد از تشکیل جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

۳- ارسال برای داوران و دریافت جواب حداقل یک داور خارج از گروه

پس انجام موارد فوق کارشناس دانشکده درخواست را جهت هماهنگی جلسه دفاع به دانشجو ارجاع می‌دهد.

 

 
   

شکل ۴- انجام اقدامات لازم توسط کارشناس

۵- کارشناس دانشکده / دانشکده پردیس

پس از آنکه دانشجو در پیشخوان خود درخواست را ارسال کرد مجدداً درخواست به کارشناس دانشکده جهت آماده سازی پرونده جلسه دفاع ارسال می‌شود.

موارد زیر باید توسط کارشناس انجام شود.

۱- آماده سازی پرونده جلسه دفاع و تهیه صورتجلسه دفاع

۲- اطلاع رسانی در وب سایت دانشگاه

۳- انجام اصلاحات لازم بعد از برگزاری جلسه دفاع

۴- ثبت اصلاحات لازم بعد از تأیید نماینده تحصیلات تکمیلی

 

 
   

 

شکل ۶- تأیید اقدامات لازم توسط کارشناس

۶- کارشناس دانشکده / دانشکده پردیس در صورت قبولی

در صورتی که دفاع دانشجو قبول و یا قبول با اصلاحات باشد درخواست به کارشناس دانشکده مجدداً ارجاع داده می‌شود تا موارد زیر را در سیستم ثبت نماید.

۱-و رود تاریخ دفاع واصلاحات نهایی

۲- امضا کردن صورتجلسه توسط معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده

۳- ثبت نمره

۴- اسکن صورتجلسه دفاع (ارسال به پرونده دانشجو)

 

*لازم به ذکر است این مرحله برای پردیس‌ها در دو مرحله انجام می‌شود به این صورت که بعد از تأیید کارشناس دانشکده، پرونده و درخواست جهت ثبت امضا و ورود نمره دفاع به کارشناس پردیس ارسال می‌گردد.

**در تمامی حالات نتایج (قبولی / رد با سنوات / رد بدون داشتن سنوات) پیامک اطلاع رسانی به دانشجو ارسال خواهد شد.

 

 

 

 

 


( ۸ )