راهنمای بررسی درخواست تصویب موضوع ارسال شده از دانشجو

۱۳ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ کد : ۳۷۱۱ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۷۳۸۲

فیلم آموزشی فرآیند تصویب موضوع پروپزال پایان نامه و رساله (کارمند)

جهت مشاهده فلوچارت درخواست تصویب اینجا کلیک نمائید.

 

پس از ثبت درخواست دانشجو در پیشخوان خدمت و ارسال به کارشناس آموزش دانشکده مراحل زیر جهت تأیید درخواست تصویب صورت می‌گیرد.

۱- تأیید شرایط دانشجو و ظرفیت استاد راهنما

در این مرحله کارشناس شرایط دانشجو و همچنین ظرفیت استاد راهنما را جهت تأیید درخواست بررسی می‌کند.

لازم به ذکر است برخی از شرایط به صورت سیستمی بررسی می‌شوند.شرایطی که سیستمی بررسی می‌شود به شرح زیر است:

شرایط مورد بررسی توسط سیستم:

ارشد:

بدون کنترل-شرط معدل ۱۴ بعلت آنکه دانشجو در ترم‌های دوم به بعد می‌تواند درخواست تصویب بدهد حذف شد.

دکتری:

۱-و رود نمره آزمون جامع برای تمام ورودی‌ها و امتحان زبان برای ورودی‌های غیر از ۹۰ تا ۹۲

۲- داشتن حداقل معدل ۱۶

۳- کنترل قفل تمامی دروس به جز درس مرتبط

۴- حداکثر تعداد ترم فعال ۵

بقیه شرایط باید توسط کارشناس مورد بررسی قرار گیرد.

شکل ۱- مشاهده و تأیید درخواست توسط کارشناس

۲- تأیید استاد راهنما

استاد راهنما با مراجعه به پیشخوان خدمت سامانه جامع آموزش اقدام به تأیید تصویب موضوع فعالیت می‌کند.

*برای پروپزال دکتری امکان وارد کردن داوران پیشنهادی در مرحله ۱ توسط استاد راهنما وجود دارد.

شکل ۲- تأیید استاد راهنمای اول

۳- کارشناس دفترتحصیلات تکمیلی دانشکده

پس از تأیید استاد راهنما، درخواست به کارشناس دانشکده جهت تکمیل موارد زیر ارسال می‌گردد.

۱- تشکیل پرونده مدارک دانشجو جهت تشکیل جلسه گروه / دانشکده / شورای تحصیلات تکمیلی

۲- ثبت تاریخ تصویب در گروه آموزشی / دانشکده / شورای تحصیلات تکمیلی

۳- ثبت اصلاحات بعد از تشکیل جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

۴- بارگذاری صورتجلسه ها در سامانه

۵- ثبت نام دانشجو در درس برای دانشجویان ارشد

شکل ۳- ثبت تاریخ تصویب

پس از این مرحله برای دانشجویان کارشناسی ارشد فعالیت به صورت سیستمی و خودکار ثبت می‌شود.

*نکته مهم آنکه در صورتی که تاریخ‌های تصویب در پردازش مربوطه ثبت نشده باشد تاریخ تأیید درخواست بعنوان تاریخ‌های تصویب در سیستم ثبت می‌شود.

برای دانشجویان دکتری پس از ارسال پیامکی جهت مراجعه به آموزش دانشکده برای هماهنگی جلسه دفاع از پروپزال ارسال می‌گردد.

*پس از تأیید درخواست مجدداً به پیشخوان کارشناس دانشکده ارسال می‌شود.

 

۵- کارشناس تحصیلات تکمیلی (مختص پروپزال دکتری)

برای پروپزال دکتری درخواست به کارشناس دانشکده جهت موارد زیر ارسال می‌گردد:

۱- آماده سازی پرونده جلسه دفاع و تهیه صورتجلسه دفاع از پروپزال (در توسعه امکان ورود تاریخ و زمان دفاع از پروپزال فراهم می‌شود)

۲- انجام اصلاحات لازم بعد از برگزاری جلسه دفاع از موضوع پروپزال

۳- اسکن صورتجلسه دفاع از پروپزال

۴- ثبت نام دانشجو در درس

شکل ۴- ثبت فعالیت

پس از این مرحله برای دانشجویان دکتری فعالیت به صورت سیستمی و خودکار ثبت می‌شود.

*نکته مهم آنکه در صورتی که تاریخ‌های تصویب در پردازش مربوطه ثبت نشده باشد تاریخ تأیید درخواست بعنوان تاریخ‌های تصویب در سیستم ثبت می‌شود.

*فعلا امکان درج تاریخ دفاع از موضوع از"پردازش ۱۵۲۱۰ - تعریف فعالیت‌های آموزشی _ پژوهشی دانشجویان" بعد از ثبت خودکار فعالیت در سیستم امکان پذیر است.

 


( ۱۲ )