راهنمای بررسی درخواست دوره کهاد دانشجو

۱۴ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۹:۰۰ کد : ۳۶۸۱ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۳۹۹۵

این راهنما بمنظور تشریح فرایند راهنمای" بررسی درخواست دوره کهاد دانشجو" تدوین شده و در اختیار شما کارشناسان محترم قرار میگیرد.

  1. ورود به سیستم و مشاهده درخواست

پس از انتخاب دوره کهاد توسط دانشجو در پیشخوان خدمت و ارسال به رئیس اداره پذیرش دانشکده مبداء، مراحل زیر صورت می گیرد.

  1. تایید رئیس اداره پذیرش دانشکده مبداء

شکل ۲. مرحله اول: تایید رئیس اداره پذیرش

نکته ۱

در صورت عدم موافقت رئیس دانشکده مبداء پیامک به دانشجو ارسال می شود.

 

تذکر ۱

به ترم درخواست دقت شود. ترم درخواست در مرحله ۱ به معنای ترم ورود دانشجو در دوره کهاد است.

 

  1. تایید معاونت آموزشی دانشکده مقصد

شکل ۳. مرحله دوم: تایید معاونت آموزشی دانشکده

نکته۲

در صورت موافقت و یا مخالفت با دوره کهاد برای دانشجو پیامک ارسال می شود.

در صورت تایید، اختصاص شماره دانشجویی کهاد به صورت خودکار به دانشجو اختصاص می یابد.

 

تذکر۲

به ترم درخواست دقت شود. ترم درخواست در مرحله ۱ به معنای ترم ورود دانشجو در دوره کهاد است


( ۹ )