فیلم راهنمای درخواست دفاع توسط دانشجو

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۳ کد : ۳۵۳۶ راهنماهای دانشجویان
تعداد بازدید:۱۱۹۵۵

این فرآیند در حال حاضر به صورت پایلوت در دانشکده / ‏پردیس‬ های مدیریت، علوم و فنی اجرا می‌شود. و درآینده نزدیک در همه دانشکده / ‏پردیس‬ ها قابل اجرا خواهد بود.


لینک دانلود فایل

( ۲۰ )