ems.ut.ac.ir

پردازشها و گزارش‌های مورد استفاده استاد در سامانه جامع آموزش

۲۷ بهمن ۱۳۹۵ | ۰۷:۰۹ کد : ۳۲۰۸ راهنماهای اساتید
تعداد بازدید:۳۱۴۲۹

 

پردازش‌ها و گزارش‌های مورد استفاده استاد

امکانات

توضیح

امکانات مربوط به اطلاعات استاد در سامانه جامع آموزش

 

پردازش 12380

اطلاعات جامع استاد

قابلیت مشاهده دروس در ترمها ونمایش دانشجویان و مشخصات دروس و ارزشیابی های انجام شده و همچنین دانشجویانی که شما استاد راهنمای تحصیلی آنها هستیدودانشجویانی که با شما فعالیت(پایان نامه ،پروژه ،رساله و..) دارند.

گزارش 1

اطلاعات اصلی استاد

 

امکانات آموزشی 

 

گزارش 135

 تقویم آموزشی دانشگاه

 

گزارش 110

دروس ارائه شده در ترم

 

گزارش 126

لیست دانشجویان گروه های درسی

این گزارش لیست دانشجویان کلاس است که بعد از اتمام حذف و اضافه قابل گزارش گیری است

گزارش 116

لیست دانشجویان گروه درسی در طول ثبت نام

این گزارش لیست دانشجویان کلاس است که قبل از اتمام حذف و اضافه قابل گزارش گیری است

گزارش 1260

   لیست حضور و غیاب همراه عکس دانشجو

 

گزارش 146

لیست دانشجویان گروه درسی همراه با عکس دانشجو

 

گزارش 504

لیست فعالیتهای آموزشی _ پژوهشی اساتید

لیست پایان نامه ها،رساله ها وسمینارها

گزارش 3

برنامه هفتگی استاد

 

گزارش 464

 برنامه امتحان پایان ترم استاد

 

گزارش 6

کارنامه ترمی استاد

 

پردازش 14030

ثبت و تایید نمره دانشجویان (ویژه استاد)

دلایل عدم نمایش درس ارائه شده جهت ثبت نمره:

1-عدم ارائه درس با استادمربوط:در این مورد می توانید از اطلاعات جامع استاد از ثبت درس به نام شما مطمئن شوید)

2-ثبت ورود نمره با اپراتور بجای استاد:در این مورد باید به کارشناس آموزش دانشکده اطلاع دهید تا اصلاح شود.

3-عدم ثبت فعالیت(عنوان پایان نامه ،رساله وسمینار)برای دانشجویان و عدم ثبت نام استاد برای فعالیتها:دراین موردمسئله را با کارشناس آموزش مطرح نمایید.

امکانات مربوط به اطلاعات دانشجویان

 

گزارش 100

کارنامه کلی

این گزارش برای دانشجویان استاد راهنما خروجی می دهد

پردازش 12310

 اطلاعات جامع دانشجو

این پردازش برای دانشجویان استاد راهنما قابل استفاده است

منوهای مربوط حق التدریس

توضیح

گزارش801

گزارش تدریس و فعالیتهای آموزشی استاد

مشاهده حق التدریس و حق التحقیق تائید شده توسط کارشناس

منوهای مربوط به اعلام بدهکاری و تسویه دانشجو

 

پردازش 12240

اعلام بدهکاری یا لزوم مراجعه دانشجو

*استاد می تواند برای دانشجویانی که با ایشان درس دارند وبایدبه استاد مراجعه کند و یا وسیله و یا کتابی به استاد برگرداند، اعلام بدهکاری کند .در صورت عدم مراجعه و عدم تسویه توسط استاد،دانشجودر هنگام فارغ التحصیلی برای تسویه حساب دانشجو به مشکل برخواهد خورد.

پردازش 12250

اعلام تسویه بدهی یا مراجعه دانشجو

اعلام تسویه برای دانشجویانی که برایشان بدهکاری ثبت شده است.

پیشخوان خدمت

 

پردازش 21120

پیشخوان خدمت

در پیشخوان خدمت تائید لازم در فرآیندها قابل انجام است.مانند تائید انتخاب واحد دانشجویان

ارزشیابی

 

گزارش 740

خلاصه نتایج ارزشیابی اساتید

خروجی گزارش ارزشیابی استاد بعد از قفل نتایج ارزشیابی قابل مشاهده است.

         
 

 

کلید واژه ها: سامانه جامع آموزش پردازش گزارش


( ۲۹ )