ems.ut.ac.ir

پردازشها و گزارش‌های مورد استفاده استاد در سامانه جامع آموزش

۱۸ خرداد ۱۴۰۱ | ۰۹:۳۲ کد : ۳۲۰۸ راهنماهای اساتید
تعداد بازدید:۳۵۸۵۸

 

پردازش‌ها و گزارش‌های مورد استفاده استاد

امکانات

توضیح

امکانات مربوط به اطلاعات استاد در سامانه جامع آموزش

 

پردازش ۱۲۳۸۰

اطلاعات جامع استاد

قابلیت مشاهده دروس در ترم‌ها و نمایش دانشجویان و مشخصات دروس و ارزشیابی‌های انجام شده و همچنین دانشجویانی که شما استاد راهنمای تحصیلی آنها هستید و دانشجویانی که با شما فعالیت (پایان نامه، پروژه، رساله و..) دارند.

گزارش ۱

اطلاعات اصلی استاد

 

امکانات آموزشی

 

گزارش ۱۷۶۷

لیست دانشجویان گروه‌های درسی به همراه وضعیت ثبت نام دانشجو در درس

به جای گزارش ۱۲۶ و۱۱۶ در هر زمان می‌توانید از این گزارش استفاده نمائید.

گزارش ۱۱۰

دروس ارائه شده در ترم

 

گزارش ۱۹۰۰

لیست نهایی نمرات

 

گزارش ۴

لیست خلاصه وضعیت دروس اساتید در ترم

 

گزارش ۱۲۶۰

لیست حضور و غیاب همراه عکس دانشجو

 

گزارش ۷

کارنامه کلی استاد

 

گزارش ۶۷

لیست مشخصات و اطلاعات تماس دانشجویان گروههای درسی  

گزارش ۱۴۶

لیست دانشجویان گروه درسی همراه با عکس دانشجو

 

گزارش ۵۰۴

لیست فعالیت‌های آموزشی _ پژوهشی اساتید

لیست پایان نامه‌ها، رساله‌ها و سمینارها

گزارش ۳

برنامه هفتگی استاد

 

گزارش ۴۶۴

برنامه امتحان پایان ترم استاد

 

گزارش ۶

کارنامه ترمی استاد

 

پردازش ۱۴۰۳۰

ثبت و تأیید نمره دانشجویان (ویژه استاد)

دلایل عدم نمایش درس ارائه شده جهت ثبت نمره:

۱- عدم ارائه درس با استاد مربوط: در این مورد می‌توانید از اطلاعات جامع استاد از ثبت درس به نام شما مطمئن شوید)

۲- ثبت ورود نمره با اپراتور به جای استاد: در این مورد باید به کارشناس آموزش دانشکده اطلاع دهید تا اصلاح شود.

۳- عدم ثبت فعالیت (عنوان پایان نامه، رساله وسمینار) برای دانشجویان و عدم ثبت نام استاد برای فعالیت‌ها: دراین مورد مسئله را با کارشناس آموزش مطرح نمائید.

امکانات مربوط به اطلاعات دانشجویان

 

گزارش ۱۰۰

کارنامه کلی

این گزارش برای دانشجویان استاد راهنما خروجی می‌دهد

پردازش ۱۲۳۱۰

اطلاعات جامع دانشجو

این پردازش برای دانشجویان استاد راهنما قابل استفاده است

گزارش ۲

لیست دانشجویان استاد راهنما

این گزارش برای دانشجویان استاد راهنما قابل استفاده است

منوهای مربوط حق التدریس

توضیح

گزارش ۸۰۱

گزارش تدریس و فعالیت‌های آموزشی استاد

مشاهده حق التدریس و حق التحقیق تائید شده توسط کارشناس

منوهای مربوط به اعلام بدهکاری و تسویه دانشجو

 

پردازش ۱۲۲۴۰

اعلام بدهکاری یا لزوم مراجعه دانشجو

*استاد می‌تواند برای دانشجویانی که با ایشان درس دارند وبایدبه استاد مراجعه کند و یا وسیله و یا کتابی به استاد برگرداند، اعلام بدهکاری کند. در صورت عدم مراجعه و عدم تسویه توسط استاد، دانشجودر هنگام فارغ التحصیلی برای تسویه حساب دانشجو به مشکل برخواهد خورد.

پردازش ۱۲۲۵۰

اعلام تسویه بدهی یا مراجعه دانشجو

اعلام تسویه برای دانشجویانی که برایشان بدهکاری ثبت شده است.

پیشخوان خدمت

 

پردازش ۲۱۱۲۰

پیشخوان خدمت

در پیشخوان خدمت تائید لازم در فرآیندها قابل انجام است. مانند تائید انتخاب واحد دانشجویان

ارزشیابی

 

گزارش ۷۴۰

خلاصه نتایج ارزشیابی اساتید

خروجی گزارش ارزشیابی استاد بعد از قفل نتایج ارزشیابی قابل مشاهده است.

گزارش ۱۷۴۲

خلاصه ارزشیابی دروس به تفکیک استاد و درس

 
گزارش ۲۰۲۰

کارنامه ارزشیابی اساتید

 
گزارش ۱۳۷۶

نتایج ارزشیابی گروه‌های درسی استاد ‌‌‌‌‌‌

 
 

 

کلید واژه ها: سامانه جامع آموزش پردازش گزارش


( ۳۶ )