ems.ut.ac.ir

راهنمای ثبت درخواست تقاضای المثنی گواهی موقت

۰۴ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۱:۰۹ کد : ۳۱۹۴ راهنماهای دانش آموختگان
تعداد بازدید:۹۴۸۲

جهت ثبت درخواست تقاضای المثنی گواهی موقت پس از مراجعه به سامانه جامع آموزش (سیستم گلستان) از منوی پیشخوان خدمت اقدام نمایید.

در این قسمت باید مدارک را بارگذاری وپس از پرداخت هزینه به کارشناس ارسال نمایید.

*در قسمت ارسال مدارک می توانید فرمهای مورد نظر را از لینک دریافت فرمهای مورد نیاز در بالای صفحه دریافت و پرینت نمایید.

*هنگام ارسال درخواست به کارشناس اگر نیاز به پیامی به کارشناس هست در قسمت توضیح درج کنید.

 

 

پس از ارسال به کارشناس و بررسی توسط ایشان مدرک المثنی شما چاپ و پست خواهد شد.

*در صورتی که اشکالی وجود داشته باشد کارشناس از طریق گردش کار به اطلاع شما خواهد رساند.بنابراین به گردش کار دقت کنید.

*پس از ارسال گواهی موقت به اتوماسیون جهت امضاء و چاپ، می توانید گردش کار خود را از طریق زدن تیک سوابق قبلی و از طریق آیکون گردش کار در اتوماسیون مشاهده کنید.

 

کلید واژه ها: المثنی گواهی موقت


( ۳ )