ems.ut.ac.ir

راهنمای ثبت درخواست تقاضای المثنی ریزنمرات فارسی(در صورت مفقود شدن اصل ریزنمرات فارسی)

۰۴ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۱:۰۰ کد : ۳۱۹۳ راهنماهای دانش آموختگان
تعداد بازدید:۱۵۱۱۰

جهت ثبت درخواست تقاضای المثنی ریز نمرات فارسی پس از مراجعه به سامانه جامع آموزش (سیستم گلستان) از منوی پیشخوان خدمت اقدام نمائید.

در این قسمت باید مدارک را بارگذاری وپس از پرداخت هزینه به کارشناس ارسال نمائید.

*در قسمت ارسال مدارک می‌توانید فرمهای مورد نظر را از لینک دریافت فرمهای مورد نیاز دریافت و پرینت نمائید و پس تکمیل اسکن فرم تکمیل شده را بارگذاری کنید.

*هنگام ارسال درخواست به کارشناس اگر نیاز به پیامی به کارشناس هست در قسمت توضیح درج کنید.

پس از ارسال به کارشناس و بررسی توسط ایشان مدرک المثنی شما چاپ و پست خواهد شد.

*در صورتی که اشکالی وجود داشته باشد کارشناس از طریق گردش کار به اطلاع شما خواهد رساند. بنابراین به گردش کار دقت کنید.

*پس از اتمام گردش کار و چاپ المثنی ریزنمرات فارسی، می‌توانید گردش کار خود را حالت خاتمه یافته و از طریق آیکون گردش کار در اتوماسیون مشاهده کنید.

 

کلید واژه ها: فارسی ریزنمرات المثنی


( ۱۷ )