ems.ut.ac.ir

راهنمای ثبت درخواست تقاضای المثنی ریزنمرات فارسی

۰۴ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۱:۰۰ کد : ۳۱۹۳ راهنماهای دانش آموختگان
تعداد بازدید:۱۰۳۶۴

جهت ثبت درخواست تقاضای المثنی ریز نمرات فارسی پس از مراجعه به سامانه جامع آموزش (سیستم گلستان) از منوی پیشخوان خدمت اقدام نمایید.

در این قسمت باید مدارک را بارگذاری وپس از پرداخت هزینه به کارشناس ارسال نمایید.

*در قسمت ارسال مدارک می توانید فرمهای مورد نظر را از لینک دریافت فرمهای مورد نیاز دریافت و پرینت نمایید و پس تکمیل اسکن فرم تکمیل شده را بارگذاری کنید.

*هنگام ارسال درخواست به کارشناس اگر نیاز به پیامی به کارشناس هست در قسمت توضیح درج کنید.

پس از ارسال به کارشناس و بررسی توسط ایشان مدرک المثنی شما چاپ و پست خواهد شد.

*در صورتی که اشکالی وجود داشته باشد کارشناس از طریق گردش کار به اطلاع شما خواهد رساند.بنابراین به گردش کار دقت کنید.

*پس از اتمام گردش کار و چاپ المثنی ریزنمرات فارسی، می توانید گردش کار خود را از طریق زدن تیک سوابق قبلی و از طریق آیکون گردش کار در اتوماسیون مشاهده کنید.

کلید واژه ها: فارسی ریزنمرات المثنی


( ۳ )