ems.ut.ac.ir

راهنمای دانشجویان جهت انتخاب واحد الکترونیکی

۱۴ آذر ۱۳۹۵ | ۱۴:۴۱ کد : ۳۱۴۰ راهنماهای دانشجویان
تعداد بازدید:۵۳۶۱۰

1- باید ازقسمت پیشخوان خدمت واقع درمنوی بالایی صفحه اصلی سیستم گلستان  زیراقدام به  انتخاب واحد نمانید.

 

درصورت عدم نمایش منوی سمت چپ می توانید روی دکمه    کلیک کرده و شماره دانشجویی خود را وارد نمایید.

2-از منوی سمت چپ لینک ثبت نام اصلی را انتخاب کنید.

 

3-از منوی باز شده لینک ورود به فرم ثبت نام را انتخاب کنید.

 

پس از این کار پردازش ثبت نام اصلی باز می شود و می توانید انتخاب واحد خود را انجام دهید .

 

4-پس از انتخاب واحد یک سطر در پیشخوان خدمت اضافه می شود که باید روی علامت   کلیک کرده  تا انتخاب واحد شما به استاد راهنما و یا سرپرست گرایش مربوطه جهت تایید ارسال گردد.

 

پس از تایید استاد راهنما و یا سرپرست گروه انتخاب واحد تکمیل خواهد شد. 

 

کلید واژه ها: انتخاب واحد الکترونیکی


( ۳۰۰ )