ems.ut.ac.ir

راهنمای بررسی درخواست تمدید سنوات دانشجویان در سامانه جامع آموزش

۰۳ آبان ۱۳۹۵ | ۱۲:۱۴ کد : ۳۱۲۹ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۳۹۳۱

جهت مشاهده فلوچارت درخواست بررسی تمدید سنوات اینجا کلیک نمائید.

 

مرحله ۱: ارسال کارنامه دانشجو به اتوماسیون اداری
پس از ارسال درخواست تمدید سنوات از جانب دانشجو به پیشخوان خدمت کارشناس دانشکده، ابتدا باید از طریق پیشخوان خدمت کارنامه تحصیلی دانشجو را به اتوماسیون ارسال نماید تا در پرونده دانشجو ثبت شود.(این کارنامه دارای امضا نمی باشد)

شکل ۱- ارسال کارنامه دانشجو به اتوماسیون اداری

 

**پس از ثبت" کارنامه جهت درخواست تمدیدسنوات / حذف پزشکی" امکان ارسال درخواست امکان پذیر می‌شود.
*تذکر مهم: ارسال درخواست و تأیید تمدید سنوات حتماً قبل از ایجاد سرترم مذکور باید انجام شود.


مرحله ۲: ثبت نظر شورا
جهت تائید درخواست تمدید سنوات دانشجویانی که از طریق پیشخوان خدمت درخواست خود را ثبت کرده‌اند با مراجعه به پیشخوان خدمت و پست مربوطه می‌توانند اقدام به تائید درخواست کنند.
کارشناسان در هنگام تأیید و ارسال درخواست در قسمت کادر توضیحات باید نظر شواری دانشکده / پردیس را درج نمایند.
*تذکر: در دانشکده‌های مستقل دومرحله ذکر شده در یک گردش و توسط کارشناس دانشکده انجام می‌شود و در پردیس‌ها در دو مرحله (کارشناس دانشکده و کارشناس پردیس) انجام می‌شود.(به فلوچارت مراجعه فرمائید)

شکل ۲- ثبت نظر دانشکده / گروه

 

مرحله ۳: مشاهده نامه کمیسیون و ارسال به اتوماسیون
پس از ثبت نظر نهایی، درخواست مجدد به پیشخوان کارشناس مربوطه ارسال می‌شود تا بعد از مشاهده نامه مربوطه آن را به اتوماسیون اداری ارسال کند.

شکل ۳- ثبت نظر و ارسال نامه به اتوماسیون اداری

 

نکته: نامه درخواست سنوات دانشکده، بعد از ثبت توسط ثبت کننده دانشکده، به طور خودکار به پرونده الکترونیکی دانشجو ارسال خواهد شد.
نامه درخواست سنوات ستاد، بعد از ثبت توسط ثبت کننده دانشکده وارسال خودکار به پرونده الکترونیکی دانشجو، یک رونوشت به کارشناس سنوات اداره کل ارسال خواهد شد.

 

 

چگونه تیکت ثبت کنم؟

 

 

 

کلید واژه ها: سنوات آموزش