http://ems.ut.ac.ir

راهنمای پردازش تدریس و فعالیتهای آموزشی اساتید (حق التدریس)

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۳:۱۱ کد : ۳۰۲۵ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۴۳۵۱

`پردازش تدریس و فعالیت های آموزشی اساتید از این مسیر قابل دسترسی است.

در این پردازش می توان، تمام فعالیت های آموزشی و پژوهشی استاد در ترم مورد نظر را رویت و تایید نمود.

پس از انتخاب استاد و ترم مورد نظر، به روی دکمه  کلیک شود.

در قسمت "مشخصات استاد" می توان مشخصات استاد مورد نظر را مشاهده نمود و در صورت مغایرت اطلاعات با استاد مورد نظر این اطلاعات را در پردازش ۱۰۲۲۰ "اطلاعات استاد" اصلاح نمود.

الف - فعالیت های آموزشی: در قسمت فعالیتهای آموزشی می توان "دروس ارائه شده استاد" در ترم مورد نظر را مشاهده نمود.

توجه نمایید در این قسمت فقط دروسی از  استاد نمایش داده می شوند که در پردازش ارائه درس در قسمت "اساتید" برای استاد تعریف شده باشند و دروسی که در پردازش تعریف پروژه، پایان نامه، سمینار، کارآموزی دانشجو تعریف شده باشند در قسمت پروژه های دانشجویی نمایش داده می شوند.

نکات:

۱- اگر استاد درسی داشته باشد که در آن دانشجویی ثبت نام نکرده باشد در لیست فعالیتهای آموزشی استاد نشان داده نمی شود.

۲- در صورت مشاهده عدم مغایرت اطلاعات هر درس استاد با اطلاعات موجود در ستون تایید هر درس کلیک نموده تا اطلاعات موجود تایید شوند. توجه نمایید با این کار اطلاعاتی که مرتبط با حق التدریس این درس در سیستم است قفل شده و قابل تفییر نیستند (برای عدم ایجاد مغایرت در سند موجود)

ب - پروژه های دانشجویی (کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکترا)

در این قسمت دروسی که حالت پروژه ای دارند نشان داده می شوند.

در صورت مشاهده مغایرت اطلاعات این قسمت یا عدم وجود پروژه ای از استاد مورد نظر در این قسمت باید اطلاعات موجود در پردازش ۱۰۲۱۰ "تعریف پروژه، پایان نامه، سمینار، کارآموزش دانشجو" اصلاح شود و در صورت عدم وجود پروژه در همین پردازش ۱۰۲۱۰ "تعریف پروژه، پایان نامه، سمینار، کارآموزش دانشجو" پروژه مورد نظر تعریف گردد.

در این قسمت به منظور محاسبه واحد معادل پروژه های دانشجویی روی لینک "انتخاب" در جلوی هر پروژه کلیک نمایید. در صورت امکان ورود درصد پیشرفت (بر طبق قوانین انتخاب پروژه) در کادر «درصد پیشرفت»، درصد پیشرفت پروژه مورد نظر وارد شود و در غیراینصورت با کلیک بر روی لینک "انتخاب" پروژه مورد نظر انتخاب می گردد.

از طریق قسمت «ج» می توان واحد معادل خدمات اجرایی استاد را مشاهده نمود و در صورت مغایرت از طریق پردازش ۱۷۲۰۰ "همکاری اساتید در امور اجرایی" اصلاحات لازم را انجام داد.

از طریق جدول «وضعیت نهایی» می توان خلاصه محاسبات حق التدریس انجام شده برای استاد را مشاهده نمود و در صورت صحت اطلاعات با کلیک به روی دکمه «تایید» آنها را تایید نمود. در انتها برای تهیه نسخه چاپی می توان از گزارش ۸۰۱ «گزارش تدریس و فعالیت های گروه بندی شده استاد» استفاده نمود.

 


( ۱ )