http://ems.ut.ac.ir

راهنمای پردازش تخفیف و اضافه شهریه ترم

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۳:۰۴ کد : ۳۰۲۴ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۹۱۶۵۵

 

در این پردازش می‌توان در هر ترم تحصیلی، تخفیف و یا اضافه شهریه برای دانشجو قایل شد.

با وارد کردن شماره ترم و شماره دانشجویی مورد نظر و یا انتخاب آنها توسط راهنمای کنار فیلدها، و سپس کلیک روی دکمه، اطلاعات دانشجوی مورد نظر در ترم مورد نظر نمایش داده شده و قابل اصلاح خواهد بود.

دکمه‌های و جهت نمایش اطلاعات ترم‌های قبل و بعد دانشجو می‌باشد.

جهت تعریف تخفیف یا اضافه شهریه جدید، روی گزینه " تعریف تخفیف و اضافه شهریه جدید" کلیک کرده، فرم زیر باز می‌شود. که با ورود مقادیر مورد نظر و کلیک روی دکمه، اطلاعت ثبت شده و یک سطر به جدول پایین صفحه اضافه می‌شود.

جهت اصلاح یک سطر موجود در جدول، روی گزینه " اصلاح " کلیک کرده، فرم زیر باز می‌شود. که با اصلاح مقادیر مورد نظر و کلیک روی دکمه تغییرات ثبت می‌شود.

جهت حذف یک سطر موجود در جدول، روی گزینه " حذف" کلیک کرده، فرم زیر باز می‌شود. که با کلیک روی دکمه سطر مورد نظر از جدول حذف می‌شود.

 

در این پردازش می‌توان در هر ترم تحصیلی، تخفیف و یا اضافه شهریه برای دانشجو قایل شد.

با وارد کردن شماره ترم و شماره دانشجویی مورد نظر و یا انتخاب آنها توسط راهنمای کنار فیلدها، و سپس کلیک روی دکمه، اطلاعات دانشجوی مورد نظر در ترم مورد نظر نمایش داده شده و قابل اصلاح خواهد بود.

دکمه‌های و جهت نمایش اطلاعات ترم‌های قبل و بعد دانشجو می‌باشد.

جهت تعریف تخفیف یا اضافه شهریه جدید، روی گزینه " تعریف تخفیف و اضافه شهریه جدید" کلیک کرده، فرم زیر باز می‌شود. که با ورود مقادیر مورد نظر و کلیک روی دکمه، اطلاعت ثبت شده و یک سطر به جدول پایین صفحه اضافه می‌شود.

جهت اصلاح یک سطر موجود در جدول، روی گزینه " اصلاح " کلیک کرده، فرم زیر باز می‌شود. که با اصلاح مقادیر مورد نظر و کلیک روی دکمه تغییرات ثبت می‌شود.

جهت حذف یک سطر موجود در جدول، روی گزینه " حذف" کلیک کرده، فرم زیر باز می‌شود. که با کلیک روی دکمه سطر مورد نظر از جدول حذف می‌شود.