http://ems.ut.ac.ir

راهنمای پردازش پرداخت های دانشجو

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۳:۰۳ کد : ۳۰۲۳ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۲۹۹۱

روش ورود به ترم مالی دانشجو: ابتداً ترم مورد نظر و شماره دانشجو را وارد نموده و بر روی دکمه کلیک شود (می‌توان از راهنمای کنار کادر در جستجوی سریع دانشجو استفاده نمود).

وضعیت تا قبل از این ترم: وضعیت مالی (بدهکار٫بستانکار) دانشجو به همراه مبلغ آن تا قبل از ترم مورد نظر.

وضعیت این ترم: مبلغ بدهکاری یا بستانکاری دانشجو در ترم ثبت فیش یا وام.

وضعیت نهایی: مبلغ کل بدهکاری یا بستانکاری دانشجو تا آخرین ترم دانشجو.

روش ثبت فیش٫وام: به منظور ثبت فیش یا وام برای دانشجو بر روی عنوان " ثبت پرداخت جدید" کلیک کرده، سپس در فرم ظاهر شده، نام بانک، شماره حساب، تاریخ پراخت، شماره فیش، مبلغ پرداختی، نوع پرداخت و مسئولیت را تعیین کرده و جهت بررسی امکان ثبت، بر روی دکمه کلیک کرده و در صورت نداشتن خطا، برای ثبت نهایی فیش٫وام بر روی دکمه "ایجاد" کلیک شود.

روش اصلاح فیش / وام: به منظور اصلاح فیش یا وام ثبت شده ابتداً بر روی گزینه اصلاح از ردیف مورد نظر در جدول پرداخت‌ها کلیک نموده تا فرم "اصلاح پرداخت" ظاهر گردد. سپس اصلاحات مورد نیاز را بر روی مشخصات فیش / وام مورد نظر انجام داده و جهت بررسی امکان اصلاح، بر روی دکمه کلیک کرده و در صورت نداشتن خطا، برای اصلاح فیش / وام بر روی دکمه " اصلاح" کلیک شود.

روش حذف فیش / وام: جهت حذف فیش‌های ثبت شده ابتداً بر روی گزینه حذف از ردیف مورد نظر در جدول کلیک کرده تا فرم "حذف پرداخت" ظاهر گردد. سپس جهت حذف فیش یا وام بر روی دکمه " حذف" کلیک شود.

 

 


( ۱۱ )