http://ems.ut.ac.ir

راهنمای فرایند دانش آموختگی

۰۳ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۳:۰۲ کد : ۳۰۲۲ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۸۵۳۳

‌‌فرایند کلی عبارتست از:

 

 • ثبت بدهی صندوق رفاه توسط کارشناس امور دانشجویی
 • ابطال کارت و تسویه حساب دانشجو و تأیید نهایی آن‌
 • درج شماره معافیت تحصیلی برای دانشجویان پسر در نامه‌های دانشجو‌

 

درج شماره معافیت تحصیلی برای دانشجویان پسر از طریق" پردازش ۱۴۷۱۰- نامه‌های دانشجو " اقدام نمائید.

 • درج شماره تاییدیه تحصیلی در نامه‌های دانشجو

جهت ثبت تائیدیه های تحصیلی از " پردازش ۱۰۲۷۰- اطلاعات اصلی دانشجو" اقدام کنید.

 

 • ‌وضعیت دانشجو فارغ التحصیل شود.
 • ایجاد نامه صورت جلسه دفاع در اتوماسیون و پیوست نمودن اسکن صورت جلسه دفاع امضا دار به ان و ارسال ان به سامانه پرونده الکترونیکی
 • ایجاد نامه مربوط به موردکمیته انضباطی یا رفع مورد انضباطی و پیوست نمودن اسکن نامه مربوطه و ارسال ان به سامانه پرونده الکترونیکی
 • تهیه و ارسال کارنامه ۲۱۰۱ از طریق پیشخوان خدمت و ثبت در سامانه پرونده الکترونیکی دانشجو

برای اخذ گزارش کارنامه ۲۱۰۱ از طریق پیشخوان خدمت اقدام کنید.

 • ‌‌گزارش ۲۱۰۱ از طریق پیشخوان خدمت

گزارش کارنامه تحصیلی ۲۱۰۱ از پیشخوان خدمت کارشناس، از طریق پست کارنامه فارغ التحصیلی (به تفکیک مقطع) آغاز شده و دارای گردش زیر می باشد.

نکته: قبل از اقدام به اخذ کارنامه ۲۱۰۱ از طریق پیشخوان خدمت، از طریق گزارش ۲۱۰۱ کنترلهای لازم را انجام دهید

 • ‌تهیه گزارش ۱۱۸۰ از طریق پیشخوان خدمت با گردش کار زیر می‌باشد

گزارش فارغ التحصیلی از پیشخوان خدمت کارشناس، از طریق پست گزارش فارغ التحصیلی (به تفکیک مقطع) آغاز شده و دارای گردش زیر می‌باشد. قبل از اقدام به اخذ گزارش فارغ التحصیلی از طریق پیشخوان خدمت، از طریق گزارش ۱۱۸۰ کنترلهای لازم را انجام دهید

•فیلترهای ورودی ۱۱۸۰
– درج اطلاعات فیش گواهی موقت در گزارش ۱۱۸۰
–درج توضیحات تعهد
–درج توضیحات بورسیه
–توضیحات شورای انضباطی
–توضیحات

 

 • مسئول اداره آموزش در سامانه اتوماسیون

 

مسئول اداره آموزش در دانشکده / پردیس‌ها می‌توانند در هنگام تأیید گزارش فارغ التحصیلی در سامانه اتوماسیون، کارنامه و صورت جلسه دفاع و نامه مورد کمیته انضباطی و رفع مورد کمیته انضباطی موجود در پرونده الکترونیکی را درقسمت پیوند گزارش فارغ التحصیلی مشاهده نمایند.

آن مدارک عبارتند از:

» صورت جلسه دفاع
» کارنامه فارغ التحصیلی
» گواهی استاد راهنما مبنی بر استخراج مقاله از رساله ووضعیت چاپ یا در انتظار چاپ مقاله تایید شده
» اسکن روی کارت دانشجویی / اسکن فرم تعهد محضری کارت دانشجویی مفقود شده
» تاییدیه تحصیلی مدرک قبلی

نکته مهم: قبل از تهیه و ارسال گزارش فارغ التحصیلی باید دو سند کارنامه و نامه صورت جلسه دفاع با پیوست اسکن صورت جلسه دفاع امضا دار باید به پرونده الکترونیکی دانشجو ارسال شده باشد

پیوندمذکور "مستندات ضمیمه " می‌باشد

نامه معرفی به نظام به وظیفه‌

نامه معرفی به نظام به وظیفه از طریق پیشخوان خدمت کارشناس، از طریق پست ابطال معافیت تحصیلی آغاز شده و دارای گردش زیر می‌باشد

 

 

 


( ۴ )