http://ems.ut.ac.ir

راهنمای پذیرش نهایی دانشجویان

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۳:۰۱ کد : ۳۰۲۱ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۲۷۹۴

پردازش " پذیرش نهایی دانشجو" جهت قطعی کردن پذیرش دانشجو و به عنوان آخرین مرحله از پذیرش بکار می‌رود.

با انتخاب شماره دانشجوی مورد نظر و کلیک به روی دکمه می‌توان وضعیت پذیرش دانشجو را بررسی نمود.

برای جستحوی دانشجوی مورد نظر از بین دانشجویان موجود می‌توان بوسیله راهنمای سمت چپ فیلد "شماره دانشجو" دانشجوی مورد نظر را انتخاب نمود.

توجه شود برای محدودتر کردن راهنمای مورد نظر می‌توان هرکدام از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" و یا هردو را تکمیل نموده و سپس از راهنمای مورد نظر استفاده کرد.

در مرحله بعد، مشخصات دانشجوی مورد نظر را با دانشجوی مراجعه کننده تطبیق داده و در صورت صحت اطلاعات، وضعیت لیست بازشوی "تطبیق مشخصات دانشجو با مشخصات اولیه انجام شد" به بله تغییر داده می‌شود.

توجه شود در این مرحله باید گزینه "وضعیت نظام وظیفه" نیز دارای مقدار باشد.

سپس برای کپی شدن مدارک مورد نیاز دانشجو بر روی دکمه "ثبت مشخصات و کپی مدارک" کلیک شود تا مدارک مورد نیاز در جدول پایین فرم نمایش داده شود.

بعد از دریافت هر مدرک از دانشجو از ستون "تایید مدیریت" روی عنوان " دریافت نشده" مربوط به آن کلیک نموده تا به وضعیت " دریافت شده" تبدیل شود.


پس از اینکه تمام مدارک از دانشجو دریافت شد، دکمه "پذیرش نهایی" فعال شده و می‌توان دانشجوی مورد نظر را پذیرش نهایی نمود.


پس از اتمام عملیات در این پردازش، وضعیت دانشجو به حالت " پذیرش شده" تبدیل می‌شود. میتوان وضعیت دانشجو را در پردازش اطلاعات جامع دانشجو مشاهده نمود.

 


( ۱ )