http://ems.ut.ac.ir

راهنمای پردازش ثبت و تایید لیست نمره استاد

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۳:۰۱ کد : ۳۰۲۰ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۳۹۶۴

 

از مسیر نمایش داده شده می‌توان وارد پردازش "ثبت و تایید نمره دانشجویان (لیست نمره استاد) " شد.

این پردازش مخصوص واحد آموزش می‌باشد که جهت ورود (ثبت) و تایید (قفل) نمرات دانشجویان بصورت کلی و تکی می‌باشد.

زیرفرم لیست نمره:

شماره ترم مورد نظر، نوع ارائه درس مورد نظر و ترتیب نمایش نمرات دانشجویان را انتخاب کرده و با استفاده از راهنماهای شماره و گروه درس از میان دروس نمایش داده شده انتخاب می‌شود سپس درس مورد نظر را انتخاب کرده تا اطلاعات نمرات دانشجویان در جدول نمایش داده شود.

جهت تغییر هر یک از اطلاعات نمایش داده شده در لیست کافیست روی مورد دلخواه کلیک شود.

جهت تغییرات انجام شده بر روی دکمه کلیک شود. اگر جدول لیست نمرات بیش از یک صفحه بود، می‌توان با کلیک بر روی دکمه‌های و تغییرات را ثبت کرد و به صفحه قبلی یا بعدی رفت.

 

زیر فرم تایید نمره:

کد لیست نمره را دستی و یا توسط دستگاه بارکدخوان وارد کرده و یا توسط مقادیر "ترم، شماره و گروه درس، نوع ارائه، و شماره دانشجو" محدوده مورد نظر را نتخاب کرده و با انتخاب "نوع تایید" و کلیک به روی دکمه، نمرات مورد نظر در جدول نمایش داده می‌شوند.

برحسب شرایط پیشین لیست نمر، بعضی از دکمه‌های فعال خواهند بود و می‌توان توسط آنها تغییرات را اعمال کرد. برای دکمه‌های غیرفعال، می‌توان توسط دکمه "دلیل غیرفعال بودن گزینه" علت را بررسی نمود.

زیرفرم تمدید مهلت ارسال نمره:

اگر استاد درس مزبور، تقاضای مهلت بیشتری برای ارسال نمرات داشته، در این قسمت نمایش داده می‌شود. در صورت موافقت با درخواست استاد، تاریخ و ساعت تمدید شده و همچنین توضیح واحد آموزش قابل ثبت می‌باشد.

پس از ورود تاریخ و ساعت جدید و توضیح لازم، با کلیک روی دکمه، امکان ثبت تغییرات بررسی شده و در صورت امکان، با کلیک به روی دکمه، تغییرات انجام شده ثبت خواهند شد.

 


( ۵ )