http://ems.ut.ac.ir

راهنمای پردازش تعریف پروژه، پایان نامه، سمینار و کارآموزی دانشجویان

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۳:۰۰ کد : ۳۰۱۹ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۲۵۰۱

 

به کمکاین پردازش امکان تعریف انواع پروژه، تعریف دانشجو برای پروژه‌های مزبور و همچنین تعیین استاد پروژه مربوطه، امکان پذیر است.

چنانچه قصد ایجاد پروژه جدید مطرح باشد، روی گزینه " تغییر حالت" کلیک نموده تا حالت ایجاد نمایش داده شود و سپس مقادیر مورد نظر مربوط به پروژه وارد می‌شود.

در حالت ایجاد، راهنمای شماره دانشجو به فیلدهای "درس مرتبط" و "اولین ترم" مرتبط بوده و دانشجویانی که در راهنما نشان داده می‌شوند و به کمک آنها محدود می‌گردند.

در هر حالت برای ایجاد، اصلاح یا حذف هر دانشجو پس از کلیک بر روی دکمه، بر روی دکمه کلیک می‌شود.

مقادیر اولین ترم و گروه ثبت نامی و آخرین ترم و گروه ثبت نامی همواره به صورت خودکار محاسبه شده و امکان ورود اطلاعات برای مقادیر اولین ترم و گروه ثبت نام، فقط به منظور استفاده در راهنما در نظر گرفته شده است.

  • جهت اصلاح / حذف پروژه موجود، ابتداً شماره پروژه مورد نظر را وارد کرده، سپس روی گزینه " تغییر حالت" کلیک نموده تا حالت اصلاح / حذف نمایش داده شود و یا به کمک راهنمای کنار فیلد "شماره" انتخاب شود.

توجه شود که حذف پروژه در صورتی امکان پذیر است که هنوز هیچ دانشجو یا استادی به آن منسوب نشده باشد.

در حالت اصلاح، چنانچه قبلاً دانشجو یا دانشجویانی به پروژه منسوب شده باشد، در جدول پایین فرم نمایش داده می‌شوند. برای اصلاح یا حذف این دانشجویان لازم است ابتداً روی سطر مربوط به هر دانشجو کلیک کرده و سپس عمل مورد نظر را انتخاب و انجام شود.

توجه شود که هر نوع عملیات اصلاح و حذف در این پردازش فقط در صورتی امکان پذیر است که مقدار فیلد " وضعیت قفل" برابر با " قابل تغییر" باشد.

جهت تعریف استاد برای درس مربوطه، در زیر فرم " اساتید"، ابتداً از طریق دکمه راهنمای شماره پروژه مورد نظر را یافته و با استفاده از دکمه اطلاعات آن پروژه در فرم نمایش داده می‌شوند. سپس با هریکاز گزینه‌های ایجاد، اصلاح و حذف، اقدام به تعریف استاد جدید، اصلاح استاد موجود، و یا حذف استاد موجود برای یک پروژه انجام می‌شوند.

مقادیر فیلدهای عنوان استاد و درصد مشارکت، به ترتیب گویای عنوان استاد مربوطه و درصد مشارکت در انجام پروژه می‌باشند.

 


( ۱ )