http://ems.ut.ac.ir

راهنمای ثبت نام گروهی دانشجویان

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۲:۵۹ کد : ۳۰۱۸ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۲۱۵۱

هدف: تولید برنامه‌های مختلف برای هر گروه از دانشجویان جدیدالورود بر اساس دانشکده، گروه آموزشی، مقطع و ترم ثبت نام ایشان.

پیش نیاز: دروس تعیین شده باید در ترم مورد نظر ارائه شده باشند.

پردازش " ثبت نام گروهی دانشجویان"، از این مسیر قابل دسترسی است.


پس از باز شدن صفحه زیر، فیلدهای مورد نظر وارد شوند تا جستجو محدودتر شود.
پارامترهای دانشکده، گروه آموزشی، مقطع و ترم ثبت نام وارد شده و روی دکمه کلیک شود تا برنامه‌های موجود برای آن پارامترها نمایش داده شوند.

جهت تعریف برنامه جدید روی گزینه تعریف برنامه جدید کلیک کرده و در فرم تعریف برنامه، برنامه مورد نظر را تعریف و برای ثبت برنامه، برروی دکمه کلیک می‌شود.

  • در صورت وارد نکردن شماره برنامه، سیستم اولین شماره مصرف نشده را به برنامه مورد نظر اختصاص می‌دهد.
  • برای متنوع کردن گروه‌های ممکن می‌توان از گزینه‌های جنسیت، رشته و دوره استفاده نمود.

برای اصلاح برنامه ایجاد شده، بر روی گزینه اصلاح در سطر برنامه مورد نظر کلیک کرده و بعد از انجام تغییرات مورد نظر بر روی دکمه کلیک شود.

برای حذف برنامه ایجاد شده، بر روی گزینه حذف در سطر برنامه مورد نظر کلیک کرده و بر روی دکمه کلیک می‌شود.

برای اضافه کردن درس به برنامه مورد نظر بر روی گزینه انتخاب در ستون "دروس برنامه" در سطر برنامه مورد نظر کلیک کرده و به زیر فرم "دروس برنامه ثبت نام گروهی" منتقل می‌شود.

در فرم باز شده، عملیات زیر را می‌توان انجام داد:

۱. برای اضافه کردن درس به برنامه، روی گزینه اضافه کردن درس به برنامه کلیک کرده و در فرم اضافه کردن درس جدید به برنامه، درس مورد نظر را وارد نموده و برای ثبت درس در برنامه، بر روی دکمه کلیک می‌شود.

۲. برای حذف درس از برنامه بر روی گزینه حذف در سطر مورد نظر کلیک کرده و در فرم حذف درس از برنامه برای حذف درس بر روی دکمه کلیک می‌شود.


۳. برای مشاهده برنامه هفتگی تولید شده برای روی گزینه مشاهده برنامه هفتگی کلیک نموده تا برنامه هفتگی نمایش داده شود.

۴. برای ثبت نام گروهی دانشجویان در برنامه انتخاب شده، بر روی گزینه ثبت نام دانشجویان کلیک شود.

سپس جهت ثبت نام همه دانشجویان موجود در لیست، از گزینه ثبت نام کلیه دانشجویان و جهت ثبت نام یک دانشجو در این برنامه از گزینه ثبت نام یک دانشجو استفاده می‌شود.

نکته: در صورت ثبت نام دانشجو در برنامه، امکان تغییر برنامه موجود نمی‌باشد.
۵. برای ثبت نام دانشجو در برنامه مورد نظر، در ستون عملیات، برروی گزینه ثبت نام در سطر هر دانشجو کلیک کرده و در صورت نبودن مشکل در وضعیت دانشجو، ثبت نام انجام شده و حالت آن لینک به حذف ثبت نام تغییر پیدا میکند.

۶. می‌توان برای ثبت نام کلیه دانشجویان محدوده نمایش داده شده با برنامه انتخابی بر روی گزینه ثبت نام کلیه دانشجویان برنامه کلیک کرده و در صورت نبود مشکل در وضعیت دانشجو و دروس برنامه، تمام دانشجویان ثبت نام می‌شوند. ولی در صورت بروز خطا در مورد چند دانشجو، بقیه دانشجویان بدون خطا ثبت نام شده و برای دانشجویان دارای مشکل، لیست خطاهای مربوطه نمایش داده می‌شود.

۷. می‌توان برای حذف ثبت نام کلیه دانشجویان محدوده نمایش داده شده با برنامه انتخابی، بر روی گزینه حذف ثبت نام کلیه دانشجویان برنامه کلیک کرده و ثبت نام دانشجویان را حذف نمود.

۸. برای مشاهده برنامه برنامه هفتگی تولید شده بر روی گزینه مشاهده برنامه هفتگی کلیک شود.