http://ems.ut.ac.ir

راهنمای پردازش و اصلاح نمره درس

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۲:۵۸ کد : ۳۰۱۷ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۳۲۷۴

پردازش " اصلاح نمره و درس دانشجو" از این مسیر قابل دسترسی است.

در این پردازش می‌توان درسی را با وضعیت دلخواه برای یک دانشجو در ترم خاص ثبت، حذف یا اصلاح نمود.


پس از انتخاب دانشجو و ترم مورد نظر به روی دکمه کلیک شود.

برای مشاهده وضعیت ترم‌های گذشته دانشجو، با کلیک به روی دکمه " خلاصه وضعیت ترم‌های تحصیلی دانشجو" میتوان وضعیت ترم‌های موجود دانشجو را مشاهده نمود.

در صورتی که وضعیت ترم دانشجو "مشغول به تحصیل" باشد، لیست دروس ترم دانشجو نمایش داده می‌شود.

برای اضافه کردن یک درس به لیست دانشجو، به روی گزینه ایجاد درس جدید کلیک نموده و در فرم "ایجاد درس جدید" اطلاعات مربوط به درس دانشجو وارد می‌شود.

برای اصلاح دروس ثبت شده دانشجو به روی گزینه اصلاح در سطر مربوط به درس مورد نظر کلیک نموده و در فرم "اصلاح نمره و وضعیت" اطلاعات مورد نظر را اصلاح کرده، در پایان برای بررسی درستی تغییرات انجام شده بر روی دکمه و برای اعمال تغییرات دکمه "اصلاح" کلیک شود.

برای حذف درس ثبت شده برای دانشجو، بر روی دکمه حذف در سطر مربوط به درس مورد نظر کلیک نموده و برای بررسی امکان حذف درس مورد نظر دکمه و برای حذف درس مورد نظر دکمه کلیک شود.

برای ثبت یا حذف دانشجویان یک گروه درسی خاص می‌توان از زیر فرم "ثبت و حذف دانشجو در درس" استفاده نمود.

پس از وارد کردن اطلاعات درس مورد نظر به روی دکمه کلیک شود.

برای ثبت یک دانشجو در درس، ابتداً گزینه "ایجاد" در قسمت "درخواست" انتخاب می‌شود، سپس شماره دانشجوی مورد نظر وارد شده و جهت بررسی امکان ثبت دانشجو، دکمه و برای ثبت دکمه کلیک شود.

برای حذف یک دانشجو از درس، ابتداً دانشجوی مورد نظر را از جدول پایین فرم (با کلیک به روی سطر مرتبط) انتخاب و پس از آن گزینه "حذف" را در قسمت "درخواست" انتخاب نموده و برای بررسی امکان حذف دانشجو در درس مورد نظر دکمه و برای حذف دکمه کلیک شود.

 


( ۲ )