http://ems.ut.ac.ir

راهنمای ثبت و تایید نمره دانشجویان

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۱:۵۰ کد : ۲۹۷۵ راهنماهای اساتید
تعداد بازدید:۲۸۵۸۸

مسیر دسترسی

آموزش -> استاد -> ثبت و تایید نمره دانشجویان (ویژه استاد)
 

ثبت و تایید نمره

تمام دروسی را که نمره آنها وارد نشده را مشاهده میکنید. (حتی برای ترم‌های پیشین)

یا زدن انتخاب در ستون ثبت نمره می‌توانید نمرات را ثبت کنید.

برای برخی از دروس امکان ورود نمره ندارد. علت اصلی آن میتواند مسئول ورود نمره باشد. کارشناس دانشکده می‌تواند مسئول ورود نمره را استاد یا اپراتور وارد کند. اگر اپراتور باشد استاد نمی‌تواند نمره را وارد کند. در صورت نیاز به مسئول دانشکده مراجعه کنید تا مسئول ورود نمره را تغییر دهند.

گاهی خطای مهلت ارسال نمره را مشاهده می‌کنید. درخواست تمدید مهلت ثبت بدهید و دانشکده پس از بررسی به شما مهلت میدهند.

پس از ثبت نمره باید نمرات را تایید کنید. گزینه انتخاب را در ستون تایید نمره بزنید.

پس از ثبت و تایید نمرات می‌توانید لیست را مشاهده کنید و پرینت بگیرید.

ثبت نمره

هر درس یک کد دارد. (۲ رقم شماره دانشکده+شماره گروه+شماره درس +۲ رقم شماره گروه درسی ارائه شده). در جدول دانشجویانی که با شما درس دارند را مشاهده میکنید تا بتوانید برای آنها نمره وارد کنید.

اگر روی هر شماره دانشجویی کلیک کنید می‌توانید مشخصات کلی دانشجو را مشاهده کنید. شامل معدل کل و واحدهای گذارنده.

نمرات را وارد کنید و نمراتی که پاس نمی‌شوند قرمز میشوند. حتماً روی اعمال تغییرات کلیک کنید.

دانشجویان تا ۷۲ ساعت می‌توانند اعتراض بزنند و شما در ستون درخواست تجدید نظر به آنها پاسخ دهید.

تایید نمره

تا ۷۲ ساعت استاد نمیتواند نمرات قفل کند. پس از آن باید نمرات را قفل کنید. می‌توانید به صورت تک تک قفل کنید.

یا به صورت همزمان تمام نمرات را قفل کنید.

برای تغییر نمرات باید قفل نمرات را به صورت تکی یا کلی باز کنید.

اگر گزینه‌ای برای شما غیرفعال می‌باشد و روی علامت سوال دلیل غیرفعالی گزینه کلیک کنید میتوانید علت غیرفعالی را مشاهده کنید.

>> اطلاعات جامع استاد

>> اطلاعات جامع دانشجو (مخصوص اساتید)

>> راهنمای مشاهده ارزشیابی (مخصوص اساتید)


( ۱۹۵ )