http://ems.ut.ac.ir

اطلاعات جامع دانشجو (مخصوص اساتید)

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۱:۵۰ کد : ۲۹۷۴ راهنماهای اساتید
تعداد بازدید:۱۴۹۴۷

مسیر دسترسی

در این بخش اطلاعات جامع دانشجویانی را میتوانید مشاهده کنید که استاد راهنمای آنها می‌باشید. و یک استاد به اطلاعات جامع تمام دانشجویان دسترسی ندارد.

 

اطلاعات جامع دانشجو

از بین دانشجویانی که استاد راهنمای آنها هستید می‌توانید جستجو کنید.

برای جستجو از علامت سوال استفاده کنید.

نکته: اگر از کلمات در جستجو کردن می‌خواهید استفاده کنید. مثلاً در مورد نام خانوادگی یک دانشجو به خاطر دارید که در آن احمدی وجود دارد. اما نام خانوادگی کامل را به یاد نمی‌آورید. با اضافه کردن علامت ٪ می‌توانید تمام دانشجویان که احمدی در نام خانوادگی آنها هست را جستجو کنید. با زدن دکمه تایید تمام دانشجویانی که استاد راهنمای آنها بوده‌اید و کلمه احمدی در نام خانوادگی آنها هست را مشاهده می‌کنید.

 

نکته: دانشجوی فعال یعنی دانشجویی که میتوانید درس داشته باشد و راکد نشده است. غیرفعال دانشجویان اخراجی یا فارغ التحصیل هستند. اگر دانشجویی را مشاهده نمی‌کنید احتمالاً نام شما به عنوان استاد راهنمای آن دانشجو ثبت نشده است. برای رفع مشکل به آموزش دانشکده مراجعه نمایید.

 

با کلیک به روی هر دانشجو اطلاعاتش را مشاهده می‌کنید. مانند اطلاعات جامع استاد در این بخش می‌توانید با کلیک به روی هر ترم دانشجو، دروس ترمی و نمرات او را مشاهده کنید.

 

>> اطلاعات جامع استاد

>> راهنمای ثبت و تایید نمره دانشجویان


( ۴۰ )