راهنمای تسویه حساب دانشجو

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۴:۱۵ کد : ۲۹۵۵ راهنماهای دانشجویان راهنماهای دانش آموختگان
تعداد بازدید:۲۳۰۹۴

برای انجام مراحل تسویه حساب، دانشجو باید جهت ابطال کارت دانشجویی خود اقدام نموده و به مسئول مربوطه در دانشگاه مراجعه نماید. پس از ابطال کارت می بایست می بایست دانشجو گزارش ۵۲۲ (تسویه حساب های مورد نیاز هر دانشجو) را جهت اطلاع از موارد تسویه نشده مشاهده نماید.

توجه شود، در مواردی که در متن گزارش مراجعه دانشجو به اداره مربوطه قید شده باشد، دانشجو باید جهت تسویه به اداره مربوطه مراجعه نماید، در غیراینصورت نیازی به مراجعه نمی باشد.

جهت دسترسی به گزارش مربوطه مسیر زیر دنبال شود:

پس از باز شدن فرم گزارش ۵۲۲ گزینه  انتخاب شود. توجه شود در صورتی که «وضعیت حساب» در حالت (عدم تسویه) باشد فقط مواردی نمایش خواهد یافت که تسویه حساب صورت نگرفته است.

با انتخاب گزینه  لیست مواردی که دانشجو جهت تسویه باید برای آنها اقدام نماید نمایش داده می شود. در صورتی که در متن گزارش به لزوم مراجعه دانشجو اشاره شده باشد، دانشجو می بایست به مسئول ذکر شده در گزارش مراجعه نموده و موارد تسویه نشده خود را پیگیری نماید.

همانطور که در شکل صفحه بعد مشاهده می شود، در لیست ظاهر شده، اداره تسویه کننده، موضوع تسویه، نام مسئول تسویه کننده و تلفن وی نمایش داده می شود.

پس از مراجعه دانشجو و اتمام تسویه حساب با ادارات دانشگاه، وی می تواند برای اطمینان از اتمام تسویه حساب خویش مجددا گزارش ۵۲۲ را مشاهده نماید. البته توجه شود که «وضعیت تسویه حساب» در حالت (تسویه شده) و «وضعیت پایان تسویه» در حالت (پایان یافته) قرار داشته باشد. همانطور که در شکل زیر مشاهده می شود تاریخ نهایی مبنی بر اتمام تسویه دانشجو قابل مشاهده می باشد.

 

چگونه تیکت ثبت کنم؟


( ۹۳ )