http://ems.ut.ac.ir

راهنمای درخواست تعویض کارت دانشجویی (برای دانشجویان)

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۳:۵۰ کد : ۲۹۵۲ راهنماهای دانشجویان
تعداد بازدید:۱۳۴۷۵

تعریف و مقررات مربوط به درخواست تعویض کارت

* تعویض کارت: در صورت غیرقابل استفاده شدن، تغییر رشته، درخواست تغییر عکس، شکستن کارت، محو شدن اطلاعات روی کارت و..... دانشجو درخواست تعویض آن را با فرمت مربوط در سامانه جامع آموزش دانشگاه ارائه میدهد.

* در تغییر رشته، شماره دانشجویی جدید توسط واحد خدمات آموزشی تعیین میشود.

راهنمای کاربران تایید کننده جهت ارسال درخواست تعویض کارت دانشجویی

۱- برای ارسال درخواست کارت دانشجویی به منوی پیشخوان خدمت مراجعه نمایید.

در پیشخوان خدمت با کلیک بر روی کارت دانشجویی دانشجویانی که درخواست کارت ارسال کرده‌اند قابل مشاهده است.


برای تایید ابتداً به روی کلیک کنید تا درخواست داده شده توسط دانشجو را مشاهده نمایید. در صورت تایید نوع درخواست دانشجو و عکس دانشجو با کلیک به روی به صفحه اصلی بازگردید.

با کلیک بر روی سطر دانشجوی مورد نظر پردازش مربوط به تائید مدارک باز می‌شود. با کلیک بر روی می‌توانید فایل آپلود شده توسط دانشجو را مشاهده نمائید. باید تصویر اسکن شده کارت قدیمی را پس از مطابقت تایید و پس از دریافت فیزیکی کارت قدیمی در سیستم بر روی دکمه دریافت کلیک نمایید.

پس از تایید بر روی دکمه کلیک کرده به صفحه اصلی باز گردید. حال بر روی دکمه تیک سبز رنگ کلیک نمائید و تائید را انجام دهید تا درخواست کارت برای مسئول چاپ کارت ارسال گردد.

 

تعریف و مقررات مربوط به درخواست تعویض کارت

* تعویض کارت: در صورت غیرقابل استفاده شدن، تغییر رشته، درخواست تغییر عکس، شکستن کارت، محو شدن اطلاعات روی کارت و..... دانشجو درخواست تعویض آن را با فرمت مربوط در سامانه جامع آموزش دانشگاه ارائه میدهد.

* در تغییر رشته، شماره دانشجویی جدید توسط واحد خدمات آموزشی تعیین میشود.

راهنمای کاربران تایید کننده جهت ارسال درخواست تعویض کارت دانشجویی

۱- برای ارسال درخواست کارت دانشجویی به منوی پیشخوان خدمت مراجعه نمایید.

در پیشخوان خدمت با کلیک بر روی کارت دانشجویی دانشجویانی که درخواست کارت ارسال کرده‌اند قابل مشاهده است.


برای تایید ابتداً به روی کلیک کنید تا درخواست داده شده توسط دانشجو را مشاهده نمایید. در صورت تایید نوع درخواست دانشجو و عکس دانشجو با کلیک به روی به صفحه اصلی بازگردید.

با کلیک بر روی سطر دانشجوی مورد نظر پردازش مربوط به تائید مدارک باز می‌شود. با کلیک بر روی می‌توانید فایل آپلود شده توسط دانشجو را مشاهده نمائید. باید تصویر اسکن شده کارت قدیمی را پس از مطابقت تایید و پس از دریافت فیزیکی کارت قدیمی در سیستم بر روی دکمه دریافت کلیک نمایید.

پس از تایید بر روی دکمه کلیک کرده به صفحه اصلی باز گردید. حال بر روی دکمه تیک سبز رنگ کلیک نمائید و تائید را انجام دهید تا درخواست کارت برای مسئول چاپ کارت ارسال گردد.

 

چگونه تیکت ثبت کنم؟


( ۴۱ )