لیست راهنماها به تفکیک سامانه ها

ثبت دامنه دانشگاه

اساتید

راهنمای ثبت نام دامنه دانشگاه

حفاظت از سیستم شخصی

دانشجویان اساتید کارمندان

راهنمای حفاظت از سیستم و نصب ضدویروس McAfee

راهنمای به روز رسانی ضدویروس McAfee

پیشگیری از آلودگی سیستم با رعایت چند نکته

مزایای استفاده از ضدویروس

به روز رسانی خودکار از طریق سرویس دهنده WSUS

رزرواسیون مهمانسراهای دانشگاه eskan.ut.ac.ir

کارمندان

راهنمای سامانه رزرواسیون مهمانسراهای دانشگاه

سامانه پرونده الکترونیک دانشجویان

کارمندان

راهنمای سامانه پرونده الکترونیکی دانشجویان

معرفی سامانه پرونده الکترونیکی دانشجویان

ورود به سامانه پرونده الکترونیک دانشجویان

ارسال نامه از سامانه گردش مکاتبات به پرونده الکترونیکی

ارسال مدارک دانشجو از سامانه جامع آموزش به پرونده الکترونیکی

جستجو و نمایش پرونده

جستجوی پیشرفته در پرونده الکترونیک دانشجویان

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات دانشگاه its3.ut.ac.ir

دانشجویان اساتید کارمندان فارغ التحصیلان

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات دانشگاه

راهنمای پنل کارشناسان سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

سامانه تغذیه dining.ut.ac.ir

دانشجویان

راهنمای استفاده از سامانه اتوماسیون امور تغذیه (ویژه کاربران سیستم تغذیه)

راهنمای استفاده از همگروهی (ویژه کاربران سامانه تغذیه)

سامانه جامع آموزش ems.ut.ac.ir

دانشجویان

 

راهنماهای سامانه جامع آموزش (برای دانشجویان)

راهنمای متقاضیان وام‌های دانشجویی

راهنمای درخواست کارت دانشجویی المثنی (برای دانشجویان)

راهنمای درخواست تعویض کارت دانشجویی (برای دانشجویان)

راهنمای ثبت نام (انتخاب واحد) و ترمیم (حذف و اضافه) دانشجویان

راهنمای پاسخگویی دانشجویان به سوالات ارزشیابی

راهنماهای دانشجویان جدیدالورود

جدول نشانی جهت ارائه اصل مدارک ثبت نام حضوری

سوالات متداول پذیرش غیرحضوری (ثبت نام الکترونیکی)

مرحله دوم: پذیرش غیرحضوری دانشجویان جدیدالورود (ثبت نام الکترونیکی)

راهنمای بررسی درخواست تمدید سنوات دانشجویان در سامانه جامع آموزش

راهنمای دانشجویان جهت ثبت درخواست تمدید سنوات در سامانه جامع آموزش

روش تأیید استاد راهنما ویا سرپرست گروه انتخاب واحد دانشجویان

راهنمای دانشجویان جهت انتخاب واحد الکترونیکی

پردازش‌ها و گزارش‌های مورد استفاده دانشجو در سامانه جامع آموزش

دانشجویان فارغ التحصیلان

راهنمای تسویه حساب دانشجو

راهنمای درخواست تقاضای کارنامه انگلیسی رسمی / غیر رسمی

اساتید

راهنماهای سامانه جامع آموزش و معرفی سامانه (مخصوص اساتید)

اطلاعات جامع استاد

اطلاعات جامع دانشجو (مخصوص اساتید)

راهنمای ثبت و تأیید نمره دانشجویان

راهنمای مشاهده ارزشیابی (مخصوص اساتید)

حق التدریس استاد (مخصوص اساتید)

اعلام بدهکاری و اعلام تسویه حساب دانشجو (مخصوص اساتید)

پردازشها و گزارش‌های مورد استفاده استاد در سامانه جامع آموزش

کارمندان

راهنمای تعویض کارت دانشجویی برای کاربران تأیید کننده

لیست راهنماهای سامانه جامع آموزش (برای کارمندان)

سوالات متداول سامانه حق التدریس و حق التحقیق

پرسش و پاسخ پذیرش دانشجویان جدیدالورود - مخصوص کارشناسان اموزش

راهنمای ارائه درس

راهنمای پردازش و اصلاح نمره درس

راهنمای ثبت نام گروهی دانشجویان

راهنمای پردازش تعریف پروژه، پایان نامه، سمینار و کارآموزی دانشجویان

راهنمای پردازش ثبت و تأیید لیست نمره استاد

راهنمای پذیرش نهایی دانشجویان

راهنمای فرایند فارغ التحصیلی و گردش کار آن

راهنمای پردازش پرداخت‌های دانشجو

راهنمای پردازش تخفیف و اضافه شهریه ترم

راهنمای پردازش تدریس و فعالیت‌های آموزشی اساتید

راهنمای پردازش اطلاعات جامع اساتید

راهنمای تسویه حساب دانشجو - ویژه کارمندان

راهنمای اخذ گزارش فارغ التحصیلی ۱۱۸۰

سوالات متداول سامانه جامع آموزش

سوالات متداول زیر سامانه ارزشیابی

دانشجویان اساتید کارمندان فارغ التحصیلان

راهنمای اجرای سامانه جامع آموزش روی مرورگرهای کروم و فایرفاکس

نیازمندیها و نحوه اتصال به سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران

راهنمای استفاده از پردازش‌ها و گزارش‌های سامانه جامع آموزش(سیستم گلستان)‌

دانش آموختگان

راهنمای اخذ کارنامه کلی غیررسمی (ویژه دانش آموختگان)

مدارک لازم جهت برابر اصل نمودن مدارک دانش آموختگی

راهنمای درخواست تقاضای کپی برابر اصل نمودن مدارک دانش آموختگی (دانشنامه-ریزنمرات-گواهی موقت)

راهنمای ثبت درخواست تقاضای دانشنامه و ریزنمرات دانش‌آموختگان غیرروزانه

راهنمای ثبت درخواست تقاضای دانشنامه و ریزنمرات فارغ التحصیلان روزانه

امانه حضور و غیاب utta.ut.ac.ir

اساتید کارمندان

سوالات متداول سامانه حضور و غیاب

سامانه خدمات کارکنان ess.ut.ac.ir

اساتید کارمندان

سامانه خدمات کارکنان

راهنمای استفاده از فرآیند ثبت درخواست وام

سامانه خوابگاه dorm.ut.ac.ir

دانشجویان

 

راهنمای عملیات درخواست تمدید خوابگاه

راهنمای درخواست تمدید خوابگاه متأهلین

راهنمای رزرو خوابگاه تابستان

سامانه دبیرخانه و گردش مکاتبات eoffice.ut.ac.ir

اساتید کارمندان

سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات

ارسال خودکار سند به پرونده الکترونیک دانشجویان در سامانه الکترونیکی دبیرخانه

راه اندازی فرم هویت حقوقی

سوالات متداول سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات

راهنمای بخش اول: تغییرات رابط کاربری در سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات

راهنمای بخش دوم: در دسترس قراردادن ابزارها در سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات

راهنمای بخش سوم: امکانات افزوده شده به سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات

امضای سریع برای کاربران تک امضایی

بهبود نحوه ارسال نامه

بهبود نحوه استفاده از جوابیه

راهنمای استفاده از اسکنر در سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات با پروتکل https

 

سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی و نشر مجلات علمی دانشگاه تهران rtis.ut.ac.ir

اساتید

 

سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (مخصوص اعضای هیأت علمی)

 

کارمندان

سوالات متداول سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری

راهنمای جامع استفاده از سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری

سامانه مدیریت درخواست‌های دانشجویی (مداد) srm.ut.ac.ir

دانش آموختگان

سامانه مدیریت درخواست‌های آموزشی دانشجویان (مداد)

مدارک مورد نیاز برای درخواست کارنامه لاتین

مدارک لازم جهت دریافت همزمان دانشنامه و ریز نمرات رسمی فارسی در کلیه مقاطع

مدارک لازم جهت صدور گواهی موقت فارغ التحصیلی در کلیه مقاطع

مدارک لازم برای تاییدیه تحصیلی برای مقاطع بالاتر

مدارک لازم برای صدور المثنی مدارک

مدارک لازم جهت برابر اصل نمودن مدارک فارغ التحصیلی

سامانه مدیریت همایش‌های علمی conference.ut.ac.ir

اساتید

سامانه مدیریت همایش‌های علمی

سامانه نشر مجلات علمی journals.ut.ac.ir

اساتید

راهنمای سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران

سامانه هوش سازمانی bis.ut.ac.ir

کارمندان

راهنمای کاربران برای استفاده از سامانه هوش سازمانی دانشگاه تهران

راهنماهای سامانه هوش سازمانی

راهنمای نصب Plug-in برای استفاده از سامانه هوش سازمانی

نیازمندی‌های سیستم برای استفاده از سامانه هوش سازمانی دانشگاه تهران

راهنمای نصب فونت

راهنمای استفاده از فضای شخصی نگهداری داده homedir.ut.ac.ir

دانشجویان اساتید کارمندان

راهنمای استفاده از فضای شخصی نگهداری داده

مدیریت آموزش کارکنان stm.ut.ac.ir

کارمندان

سامانه مدیریت آموزش کارکنان

مدیریت دسترسی به اینترنت

دانشجویان اساتید کارمندان

راهنماهای مدیریت دسترسی به اینترنت - حجم‌ها و سرعت ها

راهنمای استفاده از گیت

دسترسی به اینترنت با گیت (ویندوز)

دسترسی به اینترنت با گیت (لینوکس)

دسترسی به اینترنت با گیت (اندروید)

دسترسی به اینترنت با گیت (مک)

دسترسی به اینترنت با گیت (IOS)

راهنمای استفاده از UTI

راهنمای استفاده از UTI (ویندوز)

(ویندوز) راهنمای تنظیم VPN به صورت دستی برای تمامی سیستم عامل‌ها

راهنمای استفاده از Hotspot

راهنمای مشاهده حجم اینترنت مصرف شده ماهانه

مشکلات رایج اتصال به اینترنت دانشگاه

چگونه متوجه شویم IP دریافت کرده‌ایم؟

راهنماهای غیرفعالسازی proxy در مرورگرها

فعالسازی ذخیره پسورد به روی مرورگرها

خطای اتصال بیش از دو دستگاه در هات اسپات

راهنمای دسترسی به منابع علمی و سامانه‌های داخلی از خارج از دانشگاه تهران

راهنمای استفاده از L2TP VPN Connection

مشکلات رایج در اتصال به شبکه دانشگاه از طریق UTVPN

مدیریت شناسه یکتا و پست الکترونیک دانشگاه تهران utid.ut.ac.ir

راهنمای سامانه مدیریت شناسه یکتا

راهنمای بازیابی رمز عبور پست الکترونیکی

راهنمای تغییر رمزعبور پست الکترونیکی

اساتید مدعو

اخذ هویت موقت

فهرست افراد مسئول هویت موقت در واحدهای مختلف دانشگاه تهران

راهنمای سامانه مدیریت شناسه یکتا

راهنمای دریافت پست الکترونیکی دانشگاه تهران

راهنمای گزارش کردن ایمیل‌های اسپم / غیر اسپم

سیاست جدید تغییر دوره ای رمز عبور

راهنمای فعال و غیرفعال کردن کوکی در مرورگر

میزبانی وب سایت‌ها it.ut.ac.ir/domain-mgt

کارمندان

راهنمای سامانه میزبانی وب سایت‌ها

فرایند تغییر کلمه‌عبور FTP در کنترل‌پنل پلسک (میزبان ویندوزی)

فرایند تغییر کلمه‌عبور کنترل‌پنل در پلسک (میزبان ویندوزی)

حسابداری تعهدی

مراحل نصب برنامه سامانه حسابداری تعهدی

راهنمای کاربردی سامانه صدورچک تعهدی

راهنمای کاربردی سامانه حسابداری تعهدی

پیام‌رسان